کالج ها در آلمان

اطلاعات کلی برای پذیرش لیسانس و کالج در آلمان

کالج ها در آلمان

اطلاعات کلی برای پذیرش لیسانس و کالج در آلمان

مجموعه ای از نتایج پذیرش و ویزا

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱ ب.ظ

Update: 8, Sep 2018


1) سن : ٢٠ سال
2) سال تحصیلی : Winter 2018/19
3) کالج : هانوفر
4) از طریق دانشگاه گوتینگن
5) ام کورس (دندانپزشکی)
6) میانگین معدل پیش و دیپلم ٢.٢
8) مدرک زبان B1
9) بعد از اینکه تاییدیه پرداخت ٤٠ یورو برام ارسال شد، حدود دوماه ماه بعد پذیرش رو فرستادن.

1) سن:20
2) ترم تحصیلی:SS WS bis 2021
3)رشته کالج: T-Kurs
4) دانشگاه:Ernst-Abbe-Hochschule-Jena
5) رشته تحصیلی:Biotechnologie
7)معدل دیپلم: 19.01 ریاضی دیپلم
معدل پیش: 17.58 تجربی پیش
8) مدرک زبان:B2
9)پست: DHL
10) فاصله زمانی اپلای تا پذیرش :12Nov-21Dez

1) سن:23
2) ترم تحصیلی : wintersemester 2017
3) کالج : hannover
4) از طریق کدام دانشگاه :Goettingen
5) رشته کالج و دانشگاه : ام کورس (دندانپزشکی)
6) نتایج دیگر پذیرش ها : -
7) میانگین معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی: 2.2
8) مدرک زبان :-
9) با کدوم پست : -
10)  فاصله زمانی پست مدارک: 30 روز

1) سن:۱۹
2) ترم تحصیلی : winter 2017/2018
3) کالج :ماینتس
4) رشته کالج و دانشگاه :mkurs
5) نتایج دیگر پذیرش ها  : ماربورگ و بقیه:هنوزنیومده
6)معدل  دیپلم  ۱۹/۵ پیش دانشگاهی ۱۷/۹۰
7) مدرک زبان :b2
8)با کدوم پست :از آلمان
9)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش  : ۲/۵ ماه
10) توضیحات :—

1) سن:20
2) ترم تحصیلی :  Sommersemester2018
3) کالج :هانوفر
4) از طریق کدام دانشگاه :کلاستهال
5) رشته کالج و دانشگاه : T-kurs , Chemie
6) نتایج دیگر پذیرش ها : هنوز اعلام نکردن
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی : هردو تجربی 
دیپلم 18.12.. پیش 14.30
8) مدرک زبان : بدون مدرک زبان
9) با کدوم پست : tnt
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش: 8 روز بعد از اینکه مدارک دستشون رسید جواب دادن
11) توضیحات :
کورس زبان داده برای وینتر که ۲ تا تاریخ داره.
و امتحان ورودی ترم Sommer

1) سن:۲۱
2) ترم تحصیلی : (چه سالی و ترم زمستان یا تابستان؟): تابستان ۲۰۱۶
3) کالج: هانوفر
4) از طریق کدام دانشگاه: کلاستهال
5) رشته کالج و دانشگاه: informatik/Wirtschaftsinf
6) نتایج دیگر پذیرش ها: رد شده از ینا
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی: ریاضی-دیپلم ۱۴/۵ پیش ۱۱/۵
8) مدرک زبان: بدون مدرک
9) با کدوم پست: dhl
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش:۱۲هفته
11) توضیحات: خیلی نگران بودم که بخاطر معدل پایین نتونم بگیرم،ولی خوشبختانه تونستم.نمیدونم تاثیر داشت یا نه،ولی با مدارکی که پست کردم،یه جورایی یه انگیزه نامه هم فرستادم که توش از تواناییام توی کارای کامپیوتری نوشته بودم. اون موقع هنوز مدرک زبان نداشتم به همین خاطر پذیرش مشروط به زبان گرفتم.وقتی پذیرشم اومد میل زدم و بهشون گفتم که بهم گفتن باید دوباره مدارک بفرستی با مدرک زبان،ولی خوب از اونحایی که بخاطر اینکه پذیرشم مشروط بود تاریخ دانشگاهو ۲۰۱۸ زدن واسم دیگه نیاز به این کار نیست،وقتی رفتم مدرک زبانمو نشون میدم.

1) سن:20
2) ترم تحصیلی : کورس زبان
3) کالج :گیسن
4) از طریق کدام دانشگاه :گیسن
5) رشته کالج و دانشگاه :الکترونیک
6) نتایج دیگر پذیرش ها :..
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی : رشته و پیش هردو ریاضی معدل کل1.8
8) مدرک زبان :b1
9) با کدوم پست :وکیل کارای پذیرش رو انجام داد و من از پست اطلاعی ندارم
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش:4هفته
11) توضیحات :دانشگاه گیسن کلا خیلی طول میده برا جواب دادن.بعد از پست مدارک قبولی امتحان ب 1 4هفته طول کشید جواب بده و گفت289یورو برا کورس زبان پرداخت کن بعدش باز 4هفته طول کشید تا پذیرش رو بدن.

1) سن:20
2) ترم تحصیلی : Sommersemester 2017
3) کالج : Halle
4) از طریق کدام دانشگاه : Halle
5) رشته کالج :  G Kurs
6) نتایج دیگر پذیرش ها : _Leipzig_Hannover _  Jena
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
 ریاضی     دیپلم : 15.10 پیش دانشگاهی: 14
8) مدرک زبان :B1
9) با کدوم پست :DHL
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش: تقریبا 6 هفته
11) توضیحات : هاله از طریق اسیسته و برام پست شد جوابش از طریق ایمیل نیومد!!!!!

1) سن:21
2) ترم تحصیلی : Sommersemester 2017
4)پذیرش کالج w kurs
از کالج هانوفر
رشته بیزینس

6) نتایج دیگر پذیرش ها :g kurs از دانشگاه ارفورت برای Nordhausen

7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
انسانی
دیپلم 15,96
پیش دانشگاهی14,17
8) مدرک زبان : B1 
9) با کدوم پست: Dhl
10)  فاصله زمانی تا جواب پذیرش:21روز
11)توضیحات : —

1) سن:21
2) ترم تحصیلی : Sommersemester 2017
4)پذیرش کالج M-Kurs 
دانشگاه Halle
رشته پزشکی
6) نتایج دیگر پذیرش ها :—
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
تجربی
دیپلم : 18.88
پیش دانشگاهی: 16.25
8) مدرک زبان : B1 
9) با کدوم پست: karapost
10)  فاصله زمانی تا جواب پذیرش: از زمانی که اونی اسیست VPD رو فرستاد تا پذیرش 15 روز!
11)توضیحات : —

1) سن:21
2) ترم تحصیلی : Sommersemester 2017
4)پذیرش کالج T-Kurs 
دانشگاه goettingen 
رشته ریاضی

6) نتایج دیگر پذیرش ها : ینا رشته ی فیزیک 

7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
ریاضی
دیپلم : 18:89
پیش دانشگاهی: 16:03

8) مدرک زبان : B1 
9) با کدوم پست: dhl
10)  فاصله زمانی تا جواب پذیرش: بعد از یک ماه تاییدیه  پست شد واسم 2 /3 هفته بعدش پذیرش اومد.
11)توضیحات :من فکر میکردم ریاضی  NC نیست ،واسه همین ریاضی انتخاب کردم  ک زودتر جواب بدن، بعدش متوجه شدم نه تنها  NCهست بلکه از تاپترین رشته های اون دانشگاس(کلا علوم پایش قویه اونجا) 

1) سن:20
2) ترم تحصیلی : Sommersemester 2017
4)پذیرش کالج T-Kurs 
دانشگاه Karlsruhe Institut für Technologie 
رشته عمران
6) نتایج دیگر پذیرش ها :—
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
ریاضی
دیپلم : 16
پیش دانشگاهی: 12/55
8) مدرک زبان : B1 + گواهی شرکت  در کلاس B2 با نمره بالای 80 از 100
9) با کدوم پست: TNT
10)  فاصله زمانی تا جواب پذیرش: از زمانی که رسید دستشون تا پذیرش 15 روز
11)توضیحات :من دو ترم هم در دانشگاه دولتی گذروندم ولی ترجیح دادم اول برم کالج

1) سن:21
2) ترم تحصیلی : Sommersemester 2017
4)پذیرش مستقیم لیسانس معماری  
دانشگاه Karlsruhe Institut für Technologie 

6) نتایج دیگر پذیرش ها :  -

7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی و دانشگاه :
ریاضی
دیپلم : ١٨/٧٨
پیش دانشگاهی: ١٨/٥٧
دانشگاه: ١٦

8) مدرک زبان : B1 + گواهی شرکت در کلاسای س١ او کا اف 
9) با کدوم پست: DHL
10)  فاصله زمانی تا جواب پذیریش: از زمانی که رسید دستشون تا پذیرش ٤ روز
11)رزومه: 
-تو یه شرکت معماری کار کردم ٦ ماه
-٢تا پروژه ی بین المللی در لهستان شرکت کردم تو ٢ سال گذشته
-و اینکه تو دوره دبیرستانم ٢ تا ربات فوتبالیست ساختم که گواهی شرکت تو ربوکاپ رو براشون فرستادم.

12) توضیحات : من دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی هستم ٦ ترم اینجا معماری خوندم به من گفتن مدارکت رو بررسی میکنیم شاید لازم نباشه بری کالج بعد بهم پیغام دادن که اگه میتونی تا قبل مارس تست داف بده بیا از یه ترم بالاتر شروع کن که بعد من گفتم نمیشه اینجا تست داف پرشده بعد پذیرش زبانی فرستاد که تا قبل شروع ترم امتحان د اس ها بدم.
پیشنهاد: مکاتبه واقعا مهمه خیلی زیااد جدیش بگیرید.و اینکه مطمئن باشین که تلاش کنین میرسین این قانون طبیعته من از وقتی تصمیم گرفتم قبل لیسانس برم تا الان ١/٥ ماه میگذره .

1) سن:22
2) ترم تحصیلی : Sommersemester 2017
3) کالج :Nordhausen
4) از طریق کدام دانشگاه : Jena 
5) رشته کالج :M-kurs

6) نتایج دیگر پذیرش ها : هانوفر جواب ندادن هنوز 

7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
ریاضی
دیپلم : 19.31
پیش دانشگاهی: 18.13

8) مدرک زبان : B1 
9) با کدوم پست: Dhl
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش 9 روز 

11) توضیحات : من دیپلم و پیشم ریاضى بود . از Jena مى تونید با دیپلم و پیش ریاضى براى M-kurs پذیرش بگیرید .

1) سن:19
2) ترم تحصیلی : Sommersemester 2017
3) کالج :Hannover
4) از طریق کدام دانشگاه : Göttingen
5) رشته کالج و دانشگاه: M kurs

6) نتایج دیگر پذیرش ها : —
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
 تجربی    دیپلم :19.38 
پیش دانشگاهی: 17.34

8) مدرک زبان :B1
9) با کدوم پست :DHL
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش:65 روز

11) توضیحات : برای ترم وینتر اقدام کردم نتونستم وقت سفارت بگیرم و همون روزی که پذیرش رو گرفتم دیفر کردم ولی 100 روز بعد حدودا جواب دیفرم اومد. 

1) سن: 19
2) ترم تحصیلی : Sommersemester 2017
3) کالج : ماربورگ, بوخوم, هانوفر
4) از طریق کدام دانشگاه  
5) رشته کالج : m-Kurs

6) نتایج دیگر پذیرش ها : فرانکفورت جواب نداده هنوز

7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
تجربی
دیپلم : 19.55
پیش دانشگاهی: 18.15

8) مدرک زبان : B1 

11) توضیحات : من بدون انتخاب رشته دانشگاه و فقط با گواهی مجاز به انتخاب رشته شدن پذیرش گرفتم.

1) سن:24
2) ترم تحصیلی : 2016/2017 wintersemester
3) کالج :Halle
4) از طریق کدام دانشگاه :uniasssit
5) رشته کالج و دانشگاه :wkurs 

6) نتایج دیگر پذیرش ها :leipzig پذیرش

7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
تجربی
دیپلم:١٨.٦٣
پیش دانشگاهی:١٩.٩٠

8) مدرک زبان :B1،B2.2.  IELTS 8 
9) با کدوم پست :DHL
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش ٣  هفته

11) توضیحات: —

1) سن:21
2) ترم تحصیلی : 2016/2017 wintersemester
3) کالج :Halle
4) از طریق کدام دانشگاه :uniasssit
5) رشته کالج و دانشگاه :mkurs

6) نتایج دیگر پذیرش ها :leipzig رد کرد

7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
تجربی
دیپلم:19.40
پیش دانشگاهی:17.09

8) مدرک زبان :B1
9) با کدوم پست :TNT
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش:1 ماه

11) توضیحات :لایپزیگ گفته بود قبولی کنکور نیازی نیست
.روز مصاحبه سفارت هم ازم قبولی نخواست.

1) سن: ٢٠
2) ترم تحصیلی : زمستان 2016
3) کالج : دارمشتات، کنستانز، بخوم، کا ای تی
4) از طریق کدام دانشگاه: همه شون مستقیم بودن
5) رشته: شیمی، نانوساینس (T kurs)
6) نتایج دیگر پذیرش ها: همه شون اومدن
7) معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی : رشته ریاضی فیزیک
دیپلم: ١٩.۲
پیش : ۱۷.۸
8) مدرک زبان : B1
9) با کدوم پست : همه ش با دی اچ ال
10)توضیحات: ۴ ترم اینجا دانشگاه سراسری درس خونده بودم، اما نه به دانشگاه گفتم نه به سفارت. برای گپ ۲ ساله هم فقط برای ۱ سالش گواهی کار برده بودم، بقیه ش هم بهانه م زبان بود. حتی رشته پذیرشم ام با رشته قبولی دانشگاه اینجا فرق داشت که توی موتیواتسیون توضیح دادم.

1) سن:21
2) ترم تحصیلی : زمستان 2016
3) کالج : دارمشتات-کارزقوهه(KIT)-کنستانس.
4) از طریق کدام دانشگاه :مستقیم خود دانشگاه ها
5) رشته : علوم و مهندسی کامپیوتر
6) نتایج دیگر پذیرش ها : پذیرش ها را دارم.
7) معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی : دیپلم:19.18/پیش:17.88
8) مدرک زبان : B1
9) با کدوم پست : دی اچ ال
10) توضیحات:
تجربه ی خاصی برای گرفتن ویزا داشتم 
بعد از 7 هفته که خبری از ویزام نبود رفتم سفارت به زور گرفتم.
اگر دیدید خبری از ویزاتون نیست پیگیری کنید.

1) سن: ٢٠-٢١
2) ترم تحصیلی : مشخص کنین که چه سالی و ترم زمستان یا تابستان: زمستان ٢٠١٦
3) کالج : ١-هانوفر، ٢- دارمشتات، ٣: نوردهاوزن، ٤- لایپزیگ، ٥- کنستانس، ٦- کاسل
4) از طریق کدام دانشگاه :١- هانوفر(اسیست) و برانشوایگ مستقیم، ٢- مستقیم، ٣-نودهازن اسیست، ٤- فرایبرگ(اسیست)، ٥- مستقیم، ٦- کاسل(اسیست)، 
5) رشته : t-kurs
6) نتایج دیگر پذیرش ها : گرفتن همه در کمتر از یک ماه
7) معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی : دیپلم: ١٥:٩٠، پیش: ١٥:٣٤
8) مدرک زبان : b1
9) با کدوم پست : بعضی ها tnt, بعضی ها aramex
10) توضیحات : دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه ازاد تهران مرکز، ١٨ واحد پاس شده، ترم ٦ (٤ترم مرخصی)

1) سن: 18
2) ترم تحصیلی :ws 2016
3) کالج :  Hannover
4) از طریق کدام دانشگاه : Leibniz
5) رشته : (Biology (mkurs
6) نتایج دیگر پذیرش ها : marburg & mainz
7) معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی : 1.6
8) مدرک زبان : b1
9) با کدوم پست : DHL
10) توضیحات : هانوفر بعد از 26 روز اسکن پذیرش رو فرستاد.
موضوع دیگه این که اگر کسی برای ماربورگ اقدام کرده، همون روزی که اسیست اپلیکیشن شما رو میفرسته واسه دانشگاه ایمیل اگر بزنید به کالج اسکن پذیرشتون رو میفرستن.

1) سن:21
2) ترم تحصیلی :  ws2016
3) کالج: marburg 
4) از طریق کدام دانشگاه: ماربورگ 
5) رشته: mkurs
6) نتایج دیگر پذیرش ها: ماینز بعد از 9 هفته جواب بررسی مدارکش اومد هنوز پذیرش نیومده
7) معدل کل دیپلم و پیش دانشگاهی: دیپلم 19.85 پیش18.5
8) مدرک زبان: b1
9) با کدوم پست: تی ان تی 
10) توضیحات: TNT تعطیل شده بجاش یه TNT جدید گذاشتن که کلاه برداریه! (این جمله توسط ما تایید نمیشه اما حواستون باشه!)

1) سن:19
2) ترم تحصیلی : wintersemester 2017
3) کالج : hannover
4) از طریق کدام دانشگاه :Goettingen
5) رشته کالج و دانشگاه :
پزشکی mkurs
6) نتایج دیگر پذیرش ها : -
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی: هر دو تجربی 1.3
8) مدرک زبان :-
9) با کدوم پست : -
10)  فاصله زمانی پست مدارک: دقیقا نمیدونم وکیل انجام داد کارا رو.

1) سن:21
2) ترم تحصیلی : wintersemester 2017
3) کالج : hannover
4) از طریق کدام دانشگاه :Goettingen
5) رشته کالج و دانشگاه :
پزشکی mkurs
6) نتایج دیگر پذیرش ها : -
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی: هر دو تجربی.دیپلم ۱۸/۸۰ - پیش ۱۵/۳۰ (۱.۸ تو پذیرشم زده)
8) مدرک زبان :3 تایل ب1 ÖSD و رسید ثبت نام 1 تایل دیگه گوته
9) با کدوم پست : -
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش: یک ماه و ۱ هفته
(۱۲ می ایمیل تائید مدارک گرفتم)
11) توضیحات : اول مدرک زبان موسسه رو گذاشته بودم ۱ ماه بعد ösd رو گذاشتم که ایمیل تائیدیه جدید گرفتم ۶ روز بعد پذیرشم‌اومد.

1) سن: 20
2) ترم تحصیلی : wintersemester 2017
3) کالج : hannover
4) از طریق کدام دانشگاه :Goettingen
5) رشته کالج و دانشگاه :
دندانپزشکی mkurs
6) نتایج دیگر پذیرش ها : -
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی: هر دو تجربی و هر دو 1.2
8) مدرک زبان : دو تایل ب1 و رسید ثبت نام دو تایل دیگه
9) با کدوم پست : tnt
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش: یک ماه حدودا
11) توضیحات : -

1) سن: 20
2) ترم تحصیلی : wintersemester 2017
3) کالج : hannover
4) از طریق کدام دانشگاه :Goettingen
5) رشته کالج و دانشگاه :
بیولوژی.. mkurs
6) نتایج دیگر پذیرش ها : کلاستهال
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی: هر دو تجربی. دیپلم 19.40 , پیش 18.10
8) مدرک زبان :__
9) با کدوم پست : dhl
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش: 1 اسفند مدارک رسید دستشون، 8 خرداد جواب دادن 
11) توضیحات :
1 تایل قبولی شقایبن گوته واسه مهر ۹۵ رو فرستادم. مدرک آ۲ گوته. رسید ثبت نام امتحان ب۱.. میخواستم گواهی شرکت در کلاسهای ب۲ رو هم بفرستم که پذیرش دادن :)

1) سن:۲۲
2) ترم تحصیلی : WS2017
3) کالج :greifswald
4) از طریق کدام دانشگاه :Greifswald
5) رشته کالج و دانشگاه :M بیولوژی
6) نتایج دیگر پذیرش ها :
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :
دیپلم ۱.۴
پیش ۲
تجربی
8) مدرک زبان :B1
9) با کدوم پست :Dhl
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش:ارسال ۸ آپریل 
پذیرش ۳۱ Mai
11) توضیحات :گواهی قبولی کنکور دولتی هم داشتم.
موتیو هم فرستادم!

1) سن:18
2) ترم تحصیلی : WS2017
3) کالج :hannover
4) از طریق کدام دانشگاه :گوتینگن
5) رشته کالج و دانشگاه :medizin
6) نتایج دیگر پذیرش ها :ینا-بیولوژی
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :پیش:1.3
جفت تجربی بود
8) مدرک زبان :B1
9) با کدوم پست :Dhl
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش:٢٠ روز 
11) توضیحات :گواهی قبولی کنکور دولتی هم داشتم.
دیپلم:١٩.٢٧ پیش:١٨.٥٦ 

1) سن:19
2) ترم تحصیلی : WS2017
3) کالج :Nordhausen
4) از طریق کدام دانشگاه :ینا
5) رشته کالج و دانشگاه :بیولوژی 
6) نتایج دیگر پذیرش ها :
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :پیش:1.8
دیپلم:1.1
جفت تجربی بود
8) مدرک زبان :B1
9) با کدوم پست :اکسپرس 
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش:از وقتی که ایمیل دادن مدرک پست شده به دستشون رسیده تا پذیرش حدودا یک ساعت
11) توضیحات :گواهی قبولی کنکور دولتی هم داشتم.

1) سن: 19
2) ترم تحصیلی : Ws 2017
3) کالج :Hannover
4) از طریق کدام دانشگاه :گوتینگن 
5) رشته کالج و دانشگاه : دندانپزشکی
6) نتایج دیگر پذیرش ها : دندانپزشکی ینا
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :پیش 19.24
دیپلم: 19.90
8) مدرک زبان :b1 
با کدوم پست : dhl  
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش: از زمانی که پست کردم تا جواب پذیرش تقریبا دوهفته. 
11) توضیحات : -

1) سن:۱۹
2) ترم تحصیلی : winter 2017/2018
3) کالج :هانوفر از طریق گوتینگن
4) رشته کالج و دانشگاه :mkurs
5) نتایج دیگر پذیرش ها : ماربورگ و ماینتس
6)معدل  دیپلم  ۱۹/۵ پیش دانشگاهی ۱۷/۹۰
7) مدرک زبان :b2
8)با کدوم پست :از آلمان

1) سن:21
2) ترم تحصیلی : Ws 2017
3) کالج :Hannover
4) از طریق کدام دانشگاه :Leibniz 
5) رشته کالج و دانشگاه :biologie 
6) نتایج دیگر پذیرش ها :گوتینگن ،ماربورگ،فرانکفورت 
هنوز نیومده
کنستانس ،ینا واسه تى کورس اومد
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :پیش 14.50 
دیپلم:18.50
تجربى بود
8) مدرک زبان :b1 
با کدوم پست :  tnt 
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش:
کنستانس ٧ روز با آدرس آلمان 
ینا دو روز 
هانوفر ٥٠ روز
11) توضیحات: -

1) سن:19
2) ترم تحصیلی : WS2017
3) کالج :Nordhausen
4) از طریق کدام دانشگاه :ینا
5) رشته کالج و دانشگاه :zahnmedizin
6) نتایج دیگر پذیرش ها :گوتینگن هنوز نیومده، و اینکه این پذیرش دومم از ینا هستش، اولی تی کورس بود (هردو برای این ترم)
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :پیش:17.25
دیپلم:18.43
جفت ریاضی  بود
8) مدرک زبان :B1
9) با کدوم پست :کارا پست
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش:ساعت 1:36 ایمیل دادن که اپلیکشین فرمت رسیده ، ساعت 17:45 پذیرش رو میل کردن . 
11) توضیحات :بچه ها ، تو گروه میگفتن که ینا داره دیپلم های ریاضی رو برای ام کورس ریجکت میکنه ، ولی واقعا اینطوری نبود ، من معدلم هم زیاد بالا نیست ولی پذیرشم اومد و اینکه گواهی قبولیم هم زیاد مرتبط نبود ( رشته مهندسی کامپیوتر ) . پس الکی استرس نداشته باشین. 

1) سن:19
2) ترم تحصیلی : WS2017
3) کالج :Nordhausen
4) از طریق کدام دانشگاه :ینا
5) رشته کالج و دانشگاه :بیولوژی 
6) نتایج دیگر پذیرش ها :گوتینگن هنوز نیمده
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی :پیش:1.8
دیپلم:1.3
جفت تجربی بود
8) مدرک زبان :B1
9) با کدوم پست :TNT
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش:از موقعی که رسید دو روز کاری
11) توضیحات :گواهی قبولی کنکور رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران 
هم داشتم.

1) سن:20
2) ترم تحصیلی : ws2017
3) کالج : Hannover
4) از طریق کدام دانشگاه : Clausthal
5) رشته کالج و دانشگاه : t kurs
6) نتایج دیگر پذیرش ها : هنوز نیومده
7) معدل کل و رشته دیپلم و پیش دانشگاهی : هردو تجربی 
دیپلم 19,40 .. پیش18,10
8) مدرک زبان : بدون مدرک زبان
9) با کدوم پست : tnt
10)  فاصله زمانی پست مدارک تا جواب پذیرش: 21 روز
11) توضیحات : -


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۱۶
no one knows

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی